Marcin Romanowski - Tego typu działania ze strony Komisji Europejskiej…


Prawda czy fałsz?

Tego typu działania ze strony Komisji Europejskiej i jej agend są sprzeczne z art. 21 Karty Praw Podstawowych, która formułuje zasadę niedyskryminacji ze względu na poglądy.

Marcin Romanowski, Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości 18/08/2020

Konferencja prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Art. 21 Karty mówi też o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.