Prawda czy fałsz?

Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym (...) łamie wolność sumienia oraz wyznania

Marcin Romanowski, Oświadczenie dla PAP 30/06/2019

Zwolnienie pracownika ze względu na wyznawaną religię czy światopogląd jest w Polsce działaniem bezprawnym (...) łamie wolność sumienia oraz wyznania

Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Opinia pana Tomasza jest niezgodna z nauczaniem Kościoła. Jego przekonanie, że broni wartości chrześcijańskich nie znajduje potwierdzenia