Dariusz Rosati - Jesteśmy zdania, że związki partnerskie powinny w…