Wojciech Roszkowski - Wśród działaczy opozycyjnych zaczynał umacniać się »realistyczny«…


Prawda czy fałsz?

Wśród działaczy opozycyjnych zaczynał umacniać się »realistyczny« nurt, że z »Ruskimi« trzeba się dogadać [...] Ten nurt tworzyli m.in. Jacek Kuroń czy Adam Michnik.

Wojciech Roszkowski, podręcznik do „Historii i Teraźniejszości" 19/08/2022

podręcznik do „Historii i Teraźniejszości"

Fot. Adam Stepien / Agencja Wyborcza.pl


fałsz. NIEPRAWDA. Opozycjoniści cały czas spierali się, ile niepodległości jest możliwe do wygrania