Ryszard Petru - Jaki jest cel przeprowadzenia referendum bez debaty…