Witold Waszczykowski - [ustawy naprawcze i decyzje prezydenta] stworzyły właściwe…


Prawda czy fałsz?

[ustawy naprawcze i decyzje prezydenta] stworzyły właściwe warunki dla normalnego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Strona polska wyraża nadzieję, że od tej pory wszystkie działania Trybunału Konstytucyjnego będą zgodne z obowiązującym prawem

Witold Waszczykowski, Oświadczenie MSZ o odpowiedzi rządu na zalecenia KE 20/02/2017

Oświadczenie MSZ o odpowiedzi rządu na zalecenia KE

fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta


zbity zegar. Niekonstytucyjne ustawy nie mogą być podstawą "normalnego funkcjonowania"