Maciej Szczepaniak - (...) WSZYSTKIE akta sprawy znajdują się od…