Andrzej Rzepliński - Cofamy się 226 lat, przed Konstytucję 3…


Prawda czy fałsz?

Cofamy się 226 lat, przed Konstytucję 3 maja, która wprowadziła trójpodział władzy. Wyraźnie, w rozdziale o sądownictwie, ówcześni twórcy naszej konstytucji napisali, że to ma być władza odrębna. A tego już nie ma.

Andrzej Rzepliński, "Fakty po Faktach" 13/01/2017

"Fakty po Faktach"

fot. TVN24


blisko prawdy. Blisko prawdy. Trójpodział władzy wprowadził rozdział "o rządzie".