Andrzej Rzepliński - To projekt zasmucający. Zawiera jawnie korupcyjny przepis…