Andrzej Rzepliński - pozwalam sobie wystąpić z apelem do Prezydenta,…


Prawda czy fałsz?

pozwalam sobie wystąpić z apelem do Prezydenta, aby jako strażnik przestrzegania Konstytucji wstrzymał się z podpisaniem wymienionej ustawy i poddał ją konsultacjom albo skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją

Andrzej Rzepliński, "Obserwator Konstytucyjny" 18/12/2016

"Obserwator Konstytucyjny"

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Andrzej Duda został powołany na urząd strażnika Konstytucji RP.