Andrzej Rzepliński - To jest dla mnie realna Targowica. To…