Andrzej Rzepliński - Jest to próba, jak rozumiem - nieudolna…