W 1939r. na ziemiach polskich po raz pierwszy wprowadzono prawo pozwalające na abortowanie dzieci. Wprowadzili sowieci na ziemiach wschodnich i narodowi socjaliści niemieccy na ziemiach zachodniej Polski. Nasi okupanci wprowadzili prawo do aborcji.

Tomasz Rzymkowski "Wirtualna Polska" - 19/09/2016

Tomasz Rzymkowski w Wirtualnej Polsce

Fałsz. Od 1932 r. aborcja była w Polsce legalna w dwóch przypadkach.