Tomasz Rzymkowski - W 1939r. na ziemiach polskich po raz…


Prawda czy fałsz?

W 1939r. na ziemiach polskich po raz pierwszy wprowadzono prawo pozwalające na abortowanie dzieci. Wprowadzili sowieci na ziemiach wschodnich i narodowi socjaliści niemieccy na ziemiach zachodniej Polski. Nasi okupanci wprowadzili prawo do aborcji.

Tomasz Rzymkowski, "Wirtualna Polska" 19/09/2016

"Wirtualna Polska"

Tomasz Rzymkowski w Wirtualnej Polsce


fałsz. Fałsz. Od 1932 r. aborcja była w Polsce legalna w dwóch przypadkach.