Tomasz Rzymkowski - Ja się odwołam do Arystotelesa. Najpierw jest…