Tomasz Rzymkowski - Jeśli 100 proc. rodziców danej klasy czy…


Prawda czy fałsz?

Jeśli 100 proc. rodziców danej klasy czy danej grupy wyrazi zgodę na udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, to nie ma mowy, żeby kurator nie wyraził na nie zgody

Tomasz Rzymkowski, Radio Zet 12/01/2022

Radio Zet

Tomasz Rzymkowski w Wirtualnej Polsce


fałsz. Fałsz. Opinia kuratora jest wiążąca dla dyrektora/ki, a opinia rodziców dotyczy udziału dziecka w już zaakaceptowanych zajęciach