Matteo Salvini - Myślę, że pragnienie pokoju jest bardzo silne…