Jacek Saryusz-Wolski - Nie powinien był prowadzić agitki politycznej na…