Jacek Sasin - Nie jest dobrym grzebanie w życiorysach, jest…