Prawda czy fałsz?

Najważniejszy sędzia ignoruje prawo, to oznacza, że ta reforma jest bardzo potrzebna. Pani Gersdorf ignoruje obowiązujące prawo. Przedstawia fałszywy obraz Polski jako kraju niepraworządnego.

Jacek Sasin, Woronicza 17, program TVP1 01/07/2018

Najważniejszy sędzia ignoruje prawo, to oznacza, że ta reforma jest bardzo potrzebna. Pani Gersdorf ignoruje obowiązujące prawo. Przedstawia fałszywy obraz Polski jako kraju niepraworządnego.

Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta


fałsz. Prof. Gersdorf ignoruje ustawę, która narusza konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów, jeden z fundamentów państwa prawa