Jacek Sasin - Polska to nie są tylko duże miasta,…