Jacek Sasin - Tak nie powiedział [że Ameryka wycofa się…