Jacek Sasin - Zbudowaliśmy pewien pluralizm medialny, którego w poprzednich…