Grzegorz Schetyna - Takie stwierdzenia mają najgorsze konotacje historyczne -…