Prawda czy fałsz?

Myśmy to robili kiedyś (...)uczestnicy ruchu Platformy Obywatelskiej mogli głosować, ustawiać listę kolejności na listach wyborczych. Teraz nie zrobimy tego przez jedne wybory. To jest proces, do którego Polacy muszą dojrzewać

Grzegorz Schetyna, TOK.fm 08/12/2017

Myśmy to robili kiedyś (...)uczestnicy ruchu Platformy Obywatelskiej mogli głosować, ustawiać listę kolejności na listach wyborczych. Teraz nie zrobimy tego przez jedne wybory. To jest proces, do którego Polacy muszą dojrzewać

zrzut ekranu


raczej fałsz. To raczej politycy muszą dojrzewać do uspołeczniania wyborów