Joanna Scheuring-Wielgus - Język nienawiści stosuje Paweł Kukiz, proszę spojrzeć…