Jarosław Sellin - Deficyt budżetowy w roku 2016 został wykorzystany…