Jarosław Sellin - Pamiętamy te pogromy po 1944 r., w…


Prawda czy fałsz?

Pamiętamy te pogromy po 1944 r., w dużej mierze prowokowane przez ówczesne służby, komunistyczne, które chciały zohydzić w świecie i Kościół rzymskokatolicki, i Armię Krajową i żołnierzy wyklętych i w dużej mierze te antysemickie akcje były prowokowane

Jarosław Sellin, Sygnały Dnia 19/04/2021

Sygnały Dnia

01.09.2019 Gdansk . Westerplatte . Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Swiatowej . Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jaroslaw Sellin podczas wmurowania symbolicznego kamienia wegielnego pod budowe Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 . Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta


fałsz. Nie ma dowodów na komunistyczną prowokację