Jarosław Sellin - Ja to przeanalizowałem np. w roku 2016…