Jarosław Sellin - [Program 500+] ma bardzo istotne walory czysto…