Sławomir Mazurek - Człowiek jako jedyna istota funkcjonuje bowiem w…