Krzysztof Śmiszek - [O karach za mowę nienawiści] To jest…


Prawda czy fałsz?

[O karach za mowę nienawiści] To jest europejski standard i w ten sposób funkcjonują nie tylko te mityczne Szwecje czy Holandie, ale także kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Nawet Węgry wprowadziły zakaz homofobicznej mowy nienawiści.

Krzysztof Śmiszek, Rozmowa z Grzegorzem Wysockim, "Gazeta Wyborcza" 23/03/2019

Rozmowa z Grzegorzem Wysockim, "Gazeta Wyborcza"

for. Jakub Włodek /Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Penalizacja mowy nienawiści wobec osób LGBT+ to demokratyczny standard