Janusz Śniadek - Lech Kaczyński tak jak nikt dochował wierności…