Prawda czy fałsz?

Nie czynimy tego dla celów propagandowych, podkreślenia swojego światopoglądu, wiary. Czynimy to dlatego, bowiem nie co dzień zdarza się setna rocznica objawień fatimskich, która wywiera dobroczynny wpływ na współczesność i przyszłość historii ludzkości

Anna Sobecka, Posiedzenie Sejmu 05/04/2017

Nie czynimy tego dla celów propagandowych, podkreślenia swojego światopoglądu, wiary. Czynimy to dlatego, bowiem nie co dzień zdarza się setna rocznica objawień fatimskich, która wywiera dobroczynny wpływ na współczesność i przyszłość historii ludzkości

Fot. Mikolaj Kuras / Agencja Gazeta


zbity zegar. Zbity zegar. Dobroczynny wpływ objawień to nie fakt, ale przedmiot wiary