Paweł Soloch - Pan Paweł Soloch korzysta ze świadczeń opieki…