Błażej Spychalski - Niemcy emitują 22 proc. ogólnoeuropejskiej emisji CO2,…