Lidia Staroń - Nawet gdyby wśród tych osób byli prawdziwi…


Prawda czy fałsz?

Nawet gdyby wśród tych osób byli prawdziwi uchodźcy, Polska nie miałaby bezwzględnego obowiązku ich przyjmować - na Białorusi nie toczy się żadna wojna, a migrantom nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze względu na ich rasę, religię, obywatelstwo

Lidia Staroń, Debata w Senacie 25/11/2021

Debata w Senacie

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Cytowane kryteria z Konwencji Genewskiej nie oznaczają, że Białoruś jest bezpiecznym krajem. Łamanie praw człowieka, w tym praw migrantów, jest tam codziennością