Mirosław Suchoń - Przepisy skierowane do Wysokiej Izby pozwalają utworzyć…