Marek Suski - Te kary są nielegalne, więc nie musimy…


Prawda czy fałsz?

Te kary są nielegalne, więc nie musimy ich płacić. Wiele innych krajów, mimo nałożenia kar, też ich nie płaci

Marek Suski, Wywiad dla "Rzeczpospolitej" 07/11/2021

Wywiad dla "Rzeczpospolitej"

21.10.2020 Warszawa , ulicaica Wiejska . Sejm . 19 . posiedzenie Sejmu X kadencji . Posel PiS Marek Suski podczas prac nad ustawa o przeciwdzialaniu i zapobieganiu epidemii covid - 19 . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Nieprawda. Nie zdarzyło się jeszcze, by jakieś państwo nie wykonało wyroku, w którym zasądzono karę