Jarosław Szarek - Słowa o upolitycznieniu Instytutu Pamięci Narodowej nie mają…


Prawda czy fałsz?

Słowa o upolitycznieniu Instytutu Pamięci Narodowej nie mają racji bytu i nie odpowiadają prawdzie (…) IPN jest pluralistyczną instytucją i dla nas najważniejsze jest zachowanie pamięci, odkrycie nieznanych fragmentów naszej historii

Jarosław Szarek, Briefing prasowy 20/05/2021

Briefing prasowy

Fot. Adam Stepien / Agencja Gazeta


fałsz. Nieprawda. Nawet sam Szarek jest z politycznej nominacji, a przykładów upolitycznienia IPN są dziesiątki