Krzysztof Szczerski - "Działanie prawa wstecz jest niemożliwe"