Krzysztof Szczerski - Nie znajduje się w polskim systemie prawnym…


Prawda czy fałsz?

Nie znajduje się w polskim systemie prawnym podstawy dla podejmowania tego typu decyzji, generalnie jeśli chodzi o przedmiot decyzji SN, dlatego że ona w istotny sposób narusza w ogóle trójpodział władzy.

Krzysztof Szczerski, Polskie Radio 24/01/2020

Polskie Radio

12.02.2018 Lublin , KUL . Krzysztof Szczerski , szef gabinetu Prezydenta RP . Fot. Krzysztof Mazur/ Agencja Gazeta


fałsz. SN działał na podstawie przepisów Konstytucji i ustawy o SN.