Krzysztof Szczerski - Kolejny międzynarodowy sukces Polski! Polska wybrana do…


Prawda czy fałsz?

Kolejny międzynarodowy sukces Polski! Polska wybrana do Rady Praw Człowieka ONZ. [...] Dziękuję polskim dyplomatom, którzy razem z Prezydentem RP zabiegali o ten wybór. Znów pokazaliśmy że jesteśmy skuteczni!

Krzysztof Szczerski, Twitter 18/10/2019

Twitter

12.02.2018 Lublin , KUL . Krzysztof Szczerski , szef gabinetu Prezydenta RP . Fot. Krzysztof Mazur/ Agencja Gazeta


zbity zegar. Polska zostanie członkiem Rady Praw Człowieka. Ale to wątpliwy sukces.