Krzysztof Szczerski - Prezydent zabrał głos na bieżąco i miał…


Prawda czy fałsz?

Prezydent zabrał głos na bieżąco i miał rację. Powiedział, że my jako Polska mamy zaufanie do instytucji amerykańskich, że kryzys był krótkotrwały. To była właściwa reakcja. Tylko kilka stolic europejskich wyszło przed szereg

Krzysztof Szczerski, Radiowa "Jedynka" 11/01/2021

Radiowa "Jedynka"

12.02.2018 Lublin , KUL . Krzysztof Szczerski , szef gabinetu Prezydenta RP . Fot. Krzysztof Mazur/ Agencja Gazeta


fałsz. Duda nie mówił nic o "krótkotrwałym kryzysie". I nie potępił wprost ataku na Kapitol w przeciwieństwie do 2/3 przywódców krajów Unii Europejskiej