Krzysztof Szczerski - Unia Europejska straciła kolejną okazję, żeby pokazać,…


Prawda czy fałsz?

Unia Europejska straciła kolejną okazję, żeby pokazać, że jest w stanie być aktorem polityki międzynarodowej. Gdyby zareagowała szybciej, takim aktorem by się stała. Dziś te działania unijne są wymuszone przez kraje aktywne jak Polska.

Krzysztof Szczerski, "Minęła 9" TVP.info 12/08/2020

"Minęła 9" TVP.info

fot. Agata Grzybowska / Agencja Gazeta


zbity zegar. UE w polityce zagranicznej potrzebuje jednomyślności. A państwa członkowskie mają różne interesy. Unia jako taka ma związane ręce.