Paweł Szefernaker - Polska (…) w 2016 roku na pomoc…