Beata Szydło - Myśmy nie zaciągali żadnego kredytu, jeżeli chodzi…