Beata Szydło - Chętnie podróżowałabym środkami lokomocji publicznej, wsiadając do…


Prawda czy fałsz?

Chętnie podróżowałabym środkami lokomocji publicznej, wsiadając do pociągu w Warszawie. Ale nie mogę, jestem osobą chronioną i ze mną przemieszcza się grupa ochronna, co powoduje, że [współpasażerowie] mają utrudnione funkcjonowanie, a tego nie chcemy

Beata Szydło, konferencja prasowa 22/02/2017

konferencja prasowa

Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Premier mogłaby jechać PKP. Współpasażerowie byliby zachwyceni