Beata Szydło - Wywiązujemy się ze wszystkich postulatów. Nie widzę…