Beata Szydło - To prosta droga do stworzenia superpaństwa, gdzie…


Prawda czy fałsz?

To prosta droga do stworzenia superpaństwa, gdzie kraje UE będą sprowadzone do roli republik związkowych, a o losach Europy decydować będzie wąska grupa najsilniejszych

Beata Szydło, Twitter 10/05/2022

Twitter

26.06.2020 Rybnik . Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta


fałsz. Nie ma mowy o podstępnym ataku "federalistów". Decyzja o ograniczeniu zasady jednomyślności wymagałaby jednomyślności. Wystarczy weto jednego państwa i rewolucji ustrojowej nie będzie