Beata Szydło - Nie ma w Polsce przyzwolenia na piętnowanie…